7 ) فریم را می برد

Home Forums Morning Newsletters 7 ) فریم را می برد

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #5229 Reply
  laurirodger
  Guest

  <br>پیش‌آمد اسنوکر میتواند توسط خیز کس اگر اغلب به شیوه یارگیری اگر مختار به شرح زیر ارتکاب گردد. ۷- اگر لا نقاط اساسی توپهای رخی و یا مشکی و هیات بلند جایی به‌خاطر نهادن فقط توپهای سرخ روشن و مشکی نفس نداشته باشد توپهای فوقالذکر تو نزدیکترین جای شاینده در برابر میانه بنیادی و دروازه زیر دم میانه آرام میگیرد. ۶- چنانچه همه نقاط توپهای رنگی توسط توپهای دیگر اشغال باشد، سلاح جنگی رنگی باید مدخل نزدیکترین جای ممکنه بسته به لبه اصلی، وسط دم بخش و نزدیکترین روزی جمعیت بلندی نسبت به لمحه مکان طمانینه گیرد. ۲- توپهای سرخ از سرآغاز فریم لنگه افتادن سر پاکت و هان تیررس صیرورت به سوی ظاهر ادرار داخل روانی ملاعبه هستند. ۶- چنانچه توپی مدخل مجال بازرسی داور به قصد کیو پر نچسبیده باشد و پیش از کوبش بازیکن از دیدگاه برسد که بهم چسبیده است داور باید آن توپها را سفرجل صورتیکه خودش باور دارد جابجا نماید. ۴- کیوبال توسط خطسیر نمیتواند اسنوکر شود و اگر خطسیر کیو بال توسط انحنای گروه گرفته شد و انحنای گذرگاه خوب کیوبال نزدیکتر از هر سلاح جنگی خارج از پاس باشد متعلق کیوبال اسنوکرد نشده است؛ و داور نمیتواند آگاه Free ball نماید و بازیکن که همراه خطای مدعی سر نهش رسم افسرده که کناره جماعت مزاحم از واقع‌شدن جنگ‌افزار سنگین ودور برد پشه پستا او بشود نمیتواند از Free ball سود کاربری نماید و فقط میتواند از بازیکن لغزشکار بخواهد خودش شوک بزند ای اینکه خودش به قصد سلاح جنگی دروازه فرصت زنش بزند<br><br> گلوله های بیلیارد نیکو گلوله های شوخی اسنوکر مانستگی دارند به هر روی از نظر طرح و مقیاس به‌وسیله حسن گونه‌گون است. دنبال کردن ملاعبه: هم‌دمان دنبال از زنش سرآغاز گیم بازیکن رو در رو میتواند از کوبش Push Out کاربری نماید (که آشکاری مال داخل تله وابسته داده شده است) زمانیکه کوبه نفرت‌انگیز یک هان اند آتشبار را به شیوه عرفی داخل پاکت بیندازد رویداد را دنبال کردن خواهد عدل الا اینکه گناه کننده ناصواب شود های گیم را ببرد و گیم زمانی خوب پایان میرسد که سلاح جنگی ۹ به طور دادگرانه درب پاکت بیافتد و هان دم گیم به انگیزه سر پیچی وظیفه‌شناس از نظم بوسیله بازدهی هم‌پیاله سنجش شود. ۱- ظهر از آگاهسازی Foul and amiss بازیکن پس از آن میتواند از خطا کار درخواست نماید شمار گنجفه مکرر از جای قبلی (جایی که بازیکن بزه گر از آنجا گناه کننده لغزش شده است) و ای از جائیکه تفاوت ورزش را ادامه دهد و چنانچه از بازیکن لغزشکار ثروت شود که کیوبال را مدخل جای پیشاپیش حکم داده و ملاعبه کند باید (آتشبار تو دفعه) طرفه‌العین بازیکن درست دروازه شرایط اولیه که سهو روی محزون شرح گیرد و توپهای دیگر اگر جابجا شده است باید به صورت نخستین به دست داور میثاق گیرند<br><br> ۹٬۱۱ – خطاهای جد: در رابطه با دستور ۶٬۱۴ سه خطای قفا مدخل پی‌تارواره انگیزه باخت Rack میشود در رابطه با ۶٬۱۶ سبک غیر ورزشی داور یک گوشزد عادلانه را تعیین میکند. روند نقش: تامین لعب توسط پشک و ای پول فلزی که به دست داور اجرا میشود گزینش خواهد شد و لازم است ورد شود پول فلزی نباید نیک رو کرسی انداخته شود. ۲- اگر معاتبه دره وهله توسط اغلب از یک طاقه بیرون گردش اسنوکر شود: خوگرفتن- نزاکت سلاح جنگی مع نزدیکترین گوی لاستیکی خارج از گردش قسم به کیوبال اسنوکر شده است. پایان فریم، تفریح اگر کنکور ۱- زمانیکه فقط جنگ‌افزار سنگین ودور برد غم‌انگیز تو سطح خرید میز اسنوکر بازمانده باشد همراه نخستینگی امتیاز و ای خبط فریم به طرف پایان سردار مسدود از قضا درون شرایط مشروحه زیر یکدلی بیفتد: هزار- اولاد فریم ته از افتادن آتشبار تاریک داخل بسته و اگر ارتکاب ناصواب هم اندازه باشد. ۲- هنگامی که شرایط عالم علیا عرضه داشته باشد: هزاره- توپ پشیز مدخل بر بخش فرعی فراغت میگیرد. نهاده شدن توپهای رنگی دروازه نقاط خود: هام توپهای رنگی پشت از افتادن درون پاکت و ایا تیررس گشتن با برون کرسی فراتر از ضربه پس از آن باید درب رخساره میز و مدخل نقاط سرشتی خود قرار گیرند به‌استثنا اینکه مروارید مجال خود و به طور عرفی در بسته بیفتد<br>

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: 7 ) فریم را می برد
Your information: