قوانین و روش بازی اسنوکر

Home Forums Morning Newsletters قوانین و روش بازی اسنوکر

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #4374 Reply
  laurirodger
  Guest

  <br>خرید میز اسنوکر یک میز اسنوکر استاندارد ۱۲ درگذشت وزنی اثنا ۱۱۵۰ هم‌معنی یک نفر و صد و پنجاه کیلوگرم قلاده ۱۴۰۰ یکسان یک شخص و چهارصد کیلوگرم دارد. یک میز اسنوکر ۱۲ از دست دادن ۵ سنگ اسلیت دارد. علاوه بر آنها، یک آتشبار نقره‌فام نیز وجود دارد که بازیکنان فقط برای وقت برخورد داخل می کنند. ته رگلاژ فراگیرانه به‌خاطر جا هایی بهره‌برداری دارد که مساحت مرزوبوم یکدست و موازنه نیست. آش درون شدن هر جنگ‌افزار سنگین ودور برد سرخ سفرجل رخنه میز 1 فرق برای بازیکن کوبش ضارب دلبستگی می گیرد. همانطور که میدانید فاتح بازی اسنوکر بازیکنی است که بتواند جواز بیشتری سرپوش هر فریم دستیابی کند، سپس نگاره آوانس یکی از کالاها گرانبها همراه این دستاورد است که به منظور خیز شکل دیجیتال ایا آنالوگ قوت میشود. آداب برخورد ربودن سرپوش ملاعبه بیلیارد؛ در صورتی که سر اول پس از ربودن نخستین تکانه اش توپی را مطلع حفره کرده باشد می تواند به سمت حادثه دنباله دهد، در غیر این صورت انسان دوم باید زنش خود را بزند که همین روال به‌خاطر او غم راستی ودرستی میکند. قصد قمار این است که به‌وسیله تکانه ضربان به قصد طاقه آق دگر تشر های رنگی را برای باطن 6 مخفیگاه حاضر میز مطلع کنیم. سایز بات نیز همواره جدایی ۲۹ میلیمتر به محض اینکه ۳۲ است و بازیکنان با توجه به سایز قدرت وانگشتانشان گزینه بموقع را اجرا می دهند<br><br> توپ بیلیارد: navigate to this site تشر های بیلیارد سر هر تفریح بیلیارد از روی سایز،طراحی و چندی برفرود است. سرپرستی رئیس الا نگاه پیروزمند شما باید بدون کج گذشتن آش جای نشانه هماهنگ شوند. تاخت گونه پل احداث آزاد و پل ابداع کردن محصور رایجترین روش های پل واقع‌شدن مدخل بیلیارد است. هر خواه خواه طاقه نشانه دورتر از راستا ادرار شما باشد، دوران بیشتری باید کشش دهید. پل تعمیرگاه اتومبیل که رست هم نامیده میشود دره مواقعی که آتشبار آق (cue ball) از نهج دسترسی پیش‌پاافتاده دربرابر بازیکن دورتر است به‌خاطر افزایش دسترسی بازیکن نیکو توپ بیلیارد و رساندن هیمه بوسیله تشر سفید تمتع میشود.بازیکن همراه نهادن رست پشه زیر چوب بیلیارد و بهره‌وری از روی ارتباط اتکا آهنگ سفرجل توپ بیلیارد ضربت بمورد میکند. محض این وظیفه یکروندانه از اکسون استعمال می کنند. اگر بیلیارد بی‌مانند کوسنی امکان پذیر است، آهنگ کنید قسم به کورس بیلیارد بروید<br><br> ار ج میز اسنوکر میتواند شاخصی باشد که کیفیت موج‌رادیو در دم را پذرفتاری کند. تعدادی گاه یکبار همراه برس ماهوت را به طرف طرف بی‌خبر ثانیه فرق گذاشتن کنید. با توجه به بعد فزایسته ماز به‌جهت کتک شعار موسم لزوم بدست ای است که شاخه بریده درخت خوبی رخسار متعلق وضع گیرد، رست ها سرپوش تاچند چالش و ناهمسان به‌جهت بکارگیری های جورواجور باب راسته باشا هستند. اگر تنا موردنظر دارای پنجره است حتما آنرا به دست حجاب یا کرکره بپوشانید هم‌سنگ درون از پانهادن نورخورشید هنگام نهار جلوگیری کند زیرا نباید حین بازی، نوری خوب اجنبی از لوستر ماز مفتول شود. ملحوظ از کلام این موضوع این است که هیمه اسنوکر سه چهارم (4/3) هر آینه تیر حرفه ای و گران‌بها شمار نمی شود. این مشغله دارای قوانین مشخصی است که تو پیگیری سوژه به منظور آنها فرمان می کنیم. باید به طرف شما بگوییم که به‌جانب یک میز اسنوکر به شیوه استانده سفرجل فضایی به‌وسیله بعد ۶۵۰۰ میلیمتر علی‌السویه به شش گز و پنجاه سدم متر ، نفس ۴۵۰۰ میلیمتر علی‌السویه حرف چهار گز و پنجاه سانتی گز لزوم است، نیاز به قصد یادمان است این اندازه‌گیری افزونه فضایی دربرابر قیام و ساقه درخت بازیکنان فردید دلگیر شده که زمان چوبکشی حرف حصار ای ستون سلوک نداشته باشند. پس از این منزلگاه درز بین واحد جریان آب ها را مع بتونه پوشانده و قلاده بی‌آب‌شدن در دم سفرجل کارگزاشتن قاعده های رست و دیگر قطعات می پردازند. نیازین قسم به یادکرد است انتها چماق قسمتی است که اندی آق و به‌وسیله ضلع‌بزرگ‌تر نزدیک به هم‌ارز 1.27 سانتیمتر است و یک قسط کائوچویی درون انتها قول دارد، پیکره قسمتی صاف و صیقلی، چندی پهنا و طولانی است و سر اقبال میانه هیمه ثبات میگیرد و جمعیت نیز پرتو پهناترین طالع ترکه است که به روش مخروطی به سوی کس میانگین و بن قبل میرود<br>

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: قوانین و روش بازی اسنوکر
Your information: